Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δίκαιο και διαδίκτυο

14 Νοεμβρίου 2021

10:45

Πληροφορίες

Μορφή συζήτησης

Παρουσιάσεις

Σημεία συζήτησης

Το δίκαιο, ως προϊόν την κοινωνίας μας που προϋπήρχε του Διαδικτύου, αποτελεί έναν ακόμα τομέα που συνηπάρχει, ακολουθεί και συνδιαμορφώνει την τεχνολογική εξέλιξη. Η ταχύτητα και το εύρος των αλλαγών που συμβαίνουν στο διαδικτυακό περιβάλλον θέτουν όμως το ερώτημα: Εκπληρώνει το δίκαιο το ρόλο του αυτό; Πώς προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματά μας σε έναν χώρο που ξεφεύγει από τα εθνικά σύνορα και τις παραδοσιακές νομικές δομές; Και, τελικά, ποιο είναι το δίκαιο στο διαδίκτυο και τι είναι δίκαιο διαδίκτυο;

Ομιλητές και Ομιλήτριες

 
Συντονίζει ο κ. Στέφανος Βιτωράτος.

Οι ομιλίες