Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολυφωνία στο διαδίκτυο

13 Νοεμβρίου 2021

10:15

Πληροφορίες

Περιγραφή

Συντονισμός περιεχομένου, διάλογος και δημοκρατία στο ψηφιακό περιβάλλον.

Μορφή συζήτησης

Πάνελ

Σημεία συζήτησης

– Ποιος ακούγεται και ποιος ακούει στο διαδικτυακό διάλογο;

– Με βάση ποιους παράγοντες επιλέγεται το τι βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του;

– Τι ρόλο παίζουν “δυνατές” φωνές, οι οποίες ενδέχεται να διαμοιράζουν και τα λεγόμενα fake news στο δημοκρατικό διάλογο online;

– Τελικά το διαδίκτυο προάγει ή δυσκολεύει το διάλογο;

Ομιλητές και Ομιλήτριες

 
Συντονίζει ο κ. Κωνσταντ΄ίνος Καρπούζης.
 

Η συζήτηση